Kompletní protipovodňové zábrany Tiger Dam System.

Otázky a odpovědi

 • Přívalová vlna má zpravidla velkou sílu. Odolají tubusy působení vody?


  Stabilitu systému zajišťuje sama jeho hmotnost. Tubusy jsou svazovány k sobě navzájem polyesterovými popruhy a jsou ukotveny k zemi závrtnými kotvami ve vzdálenosti 1,5 metru od sebe, aby odolaly horizontálnímu tlaku vody. Kotvit je možné do země i do betonového podloží.

 • Jsou tubusy Tiger Dam odolné proti mrazu?


  Systém byl navržen tak, aby byl stabilní a dokázal se přizpůsobit nejen různým situacím, ale i podnebí. Původně měl sloužit pro zadržení ledových ker na řekách a je proto odolný i proti mrazu. Voda, která v tubusech zmrzne, nijak jejich plášť nepoškodí.

 • Proč se systém nazývá právě Tiger Dam - Tygří přehrada?


  Tvůrci unikátního protipovodňového systému dlouho přemýšleli o tom, jaký název zvolit, aby co nejlépe vystihoval jeho charakteristiku. Původně přemýšleli o názvu Beaver Dam - Bobří přehrada. Bobr totiž nejen staví proslulé hráze, ale navíc patří ke kanadským národním symbolům. Nakonec ale zvítězil název Tiger Dam. Důvodem byla hlavně mohutná stavba těla tygra, jeho velká síla, ale také pružnost, odolnost a obratnost lovce. Přesně takové schopnosti má podle kanadského výrobce International Flood Control i jeho produkt.

 • Jak se tubusy po použití skladují?


  Údržba systému Tiger Dam je velice nenáročná. Po vyprázdnění a vyčerpání je potřeba tubusy vyčistit a odstranit z nich veškeré organické látky, jejichž rozklad by vedl ke zkřehnutí PVC. Tubusy pak nastříkáme po celé délce sprejem proti plísním a srolujeme do původního stavu, stejně tak popruhy a těsnící folii. Jednotlivé součásti výbavy uložíme na suchém stinném místě bez přímého kontaktu se zemí. Společnost Johnny servis zajistí v případě potřeby skladování v mobilních kontejnerech.

 • Je pravda, že systém Tiger Dam lze použít i jako trvalé protipovodňové opatření?


  Patnáctimetrové tubusy určené pro plnění recyklovatelným betonem jsou dalším převratným výrobkem řady Tiger Dam. S tímto systémem, domíchávačem, betonovým čerpadlem a několika lidmi, kteří pomohou při plnění, postavíte bez další pomoci ochrannou zábranu, která pojme téměř 7 t betonu za méně než pět minut. Při použití „betonového“ systému Tiger Dam mohou hráze zůstat na místě jakkoli dlouho bez toho, aby představovaly zátěž pro životní prostředí. Ve chvíli, kdy již nebudou zapotřebí, lze jak beton, tak tubusy recyklovat. Je také možné zavézt je zeminou a osázet tak, že se stanou součástí krajiny a nebudou narušovat její vzhled.

 • Jsou známé nějaké příklady použití systémů Tiger Dam při živelních pohromách?


  Systémy Tiger Dam byly použity při mnoha katastrofách, včetně hurikánů Rita, Katrina, Ike a Gustav a při mnoha dalších velkých pohromách po celém světě. V poslední době společnost International Flood Control poskytla pomoc při likvidaci následků ropné havárie společnosti BP, kdy zachycovala uniklou ropu a asistovala při likvidaci nebezpečných látek. Jeden patnáctimetrový tubus dokáže pojmout více než 27 hektolitrů chemikálie.

 • Jaké varianty protipovodňových hrází lze pomocí systému Tiger Dam postavit?


  Největší výhodou systému Tiger Dam je jeho velká flexibilita. Hráze Tiger Dam lze vybudovat v mnoha různých tvarech a velikostech, vysoké několik metrů a dlouhé od patnácti metrů do stovek kilometrů. Tubusy vám umožní vytvořit jakýkoli potřebný tvar, od kruhů po čtverce. Přípravu tubusů na takové tvarování je třeba provést před jejich napouštěním, napuštěnou hrází již nebudete moci manipulovat. Každý patnáctimetrový tubus po napuštění vodou váží přes 2,7 t. Tvar tubusů je možné přizpůsobit např. podle hradeb, zaparkovaných vozidel, obrubníků nebo jakýchkoli jiných překážek, které není možno odstranit.

 • Může dojít k proražení tubusů?


  Tubusy jsou vyrobeny z PVC vyztuženého silnými skleněnými vlákny, díky tomu je materiál odolný i proti proražení. Pokud k protržení přece jenom dojde, výrobce dodává společně s plastovými tubusy také speciální vinylové záplaty a lepidlo, s jejichž pomocí lze rychle a jednoduše tubusy opravit, a to i pokud je opravujete v terénu při napouštění nebo při rozsáhlejším poškození.

 • Jak se řeší plnění tubusů v místech, kde není přístup k vodnímu hydrantu?


  K naplnění tubusů lze použít různé zdroje, např. přímo povodňovou vodu, přírodní i umělou nádrž, případně cisternu či hasičský vůz.