Kompletní protipovodňové zábrany Tiger Dam System.

Technický týdeník: Jednoduše proti velké vodě

49nV posledních letech nás stále častěji postihují záplavy, které v mnoha místech způsobují rozsáhlé materiální škody. Nikdy se nám nepodaří těmto událostem zabránit, ale můžeme přijmout opatření, která minimalizují škody nebo mohou vzniku škod zamezit. Uplatňují se stále nové metody a řešení, které dokáží rychle reagovat na

povodňovou situaci. Moderní metody jsou fl exibilní, rychlejší než dosavadní metody a jsou méně náročné na lidskou práci.

JEDNODUŠE PROTI VELKÉ VODĚ

Jednou z nejúčinnějších protipovodňových hrází je hráz postavená z tandemových pytlů naplněných pískem. Hráz má větší pevnost i odolnost a manipulace při stavbě je méně náročná na fyzickou sílu. Speciální tandemové pytle jsou dodávány společně s plnicím zařízením, které je díky své jednoduchosti použitelné prakticky kdekoli. Pytle jsou vybaveny textilními úchyty pro snadnější manipulaci při stavbě hráze. Nejběžnější hráze jsou postavené na šířku dvou pytlů. Protipovodňové pytle jsou na sebe skládány tak, že na přepážku jednoho pytle se položí plná komora druhého pytle. Dají se stavět i jiné kombinace, kdy základ tvoří třeba čtyři pytle. To lze provést, pokud potřebujeme postavit pevnou a stabilní hráz větší výšky. Běžně se staví hráze do 1 – 1,5 m, kde základ ze dvou pytlů stačí a hráz je dostatečně stabilní.
Hrází z pytlů s pískem však proniká postupně voda. Už vzhledem k použitému materiálu (tkaný polypropylen) dochází k průsakům.
Výhodou ale je, že množství průniků je tak malé, že je lze snadno odčerpat a velkou výhodou je přefiltrování kontaminované vody přes písek v pytlích. Proto se nedoporučuje opakované použití těchto kontaminovaných pytlů, neboť dokonalé vyčištění by bylo dražší, než pořízení pytlů nových. Má-li se co nejvíce zabránit průniku vody přes pytle, je vhodné před hráz natáhnout PE fólii, která je běžně dostupná ve specializovaných prodejnách s domácími nebo zahrádkářskými potřebami. Zkušenosti ukazují, že nejpraktičtější a nejoperativnější je varianta, kdy se na každém místě teoreticky ohroženém povodní je alespoň minimální zásoba tandemových pytlů, které se dají v případě nebezpečí okamžitě použít.
Pro orientační výpočet potřeby pytlů lze uvést, že na jeden běžný metr hráze o základu dvou pytlů a výšce zhruba metr se spotřebuje přibližně 30 kusů tandemových pytlů. Na stometrovou hráz je tak třeba něco přes 3000 kusů pytlů.Vždy je lépe počítat s určitou rezervou pytlů. Tento typ protipovodňové ochrany je velmi jednoduchým, účinným a finančně dostupným způsobem, jak zabránit značným materiálním škodám.

VODOU PROTI VODĚ

Unikátní systém protipovodňových zábran TigerDam™ představila v České republice v rámci Stavebních veletrhů v dubnu v Brně společnost JOHNNY SERVIS.
Systém Tiger Dam vyvinula kanadská společnost International Flood Control jako novější a přijatelnější alternativu k pytlům s pískem. Byl tak vytvořen unikátní systém plastových tubusů plněných vodou, které je možno jednoduše spojovat, rychle rozmístit a použít je v různých situacích jako ochrannou bariéru proti vodě.
Z vodou plnitelných tubusů lze postavit libovolně dlouhou a vysokou ochrannou hráz plně nahrazující pytle s pískem a další zastaralé způsoby protipovodňové ochrany. Moderní systém je maximálně flexibilní, nenáročný na lidskou práci i údržbu a jeho nasazení při povodních je mnohonásobně rychlejší než použití jiných ochran. Pro obsluhu každé části systému stačí dva lidé a práce nevyžaduje využití těžké techniky. Hráze Tiger Dam jsou šetrné k životnímu prostředí a jsou jednoduše skladovatelné.
Jeden tubus v délce 15 metrů a výšce 45 cm nahradí 500 pytlů s pískem při srovnatelných pořizovacích nákladech. Jeho napuštění trvá okolo 90 s při použití vody z hydrantu a zhruba 3 minuty při použití standardního čerpadla. Hráze lze stavět na libovolném podkladu a tvarovat podle potřeby. Stabilitu systému zajišťuje jeho vlastní hmotnost a závrtné kotvy. Prázdný tubus váží 27 kg a naplněný 2790 kg.
Systém může být naplněn přímo povodňovou vodou. Původně měl sloužit k zadržení ledových ker na řekách a proto je velmi odolný i proti mrazu.

SYSTÉM TIGER DAM

je koncipován jako mobilní hráz sestavená do trojúhelníkové konstrukce z vinylem potažených tubusů o průměru 48 cm. Hráz může být sestavena v různých výškách od 45 cm až do dvou metrů a v délkách od 15 m do několika kilometrů. Hráz možno proložit speciální fólií pro zabránění průsakům.
Po povodni stačí tubusy vypustit, srolovat a uložit na vhodné místo. Životnost systému je při správné péči a zohlednění maximálního UV záření 17 let. Lze ji však prodloužit tím, že tubusy nebudou ponechávány na slunci. Opravy lze provádět lepivými záplatami.
Tubusy jsou vyrobeny z PVC vyztuženého silnými skleněnými vlákny.
Po celé délce a na koncích jsou svařené.

Ve stěně tubusu jsou instalovány dva plastové otvory - černý ventil pro napouštění a žlutý vypouštěcí a větrací ventil. Ke spojování tubusů slouží 1,8 m dlouhé manžety se stejným průměrem a ze stejného materiálu jako tubusy. Průsakům vody zabraňuje polyetylenová fólie. K zabezpečení hráze slouží 5 cm široké pásy vyrobené z nylonové tkaniny, kterou se tubusy svazují k sobě. Stabilitu hrází v mírně svažitém terénu a při stavbě vícevrstvých hrází zajišťují plastové klíny, speciální závrtné kotvy a ocelová lanka. Dodávka systému zahrnuje také kompletní napouštěcí a vypouštěcí sadu skládající se z benzinového čerpadla, kulového ventilu k hydrantu, napouštěcí a sací hadice, košového síta, redukce a spojky CAMLOCK. Výhodou je nejméně 30krát rychlejší stavba hráze oproti použití pytlů s pískem a není při ní potřebná tak velká pracovní kapacita. Zábrany jsou odolné proti chemikáliím a UV záření a jsou dobře skladovatelné. Nejsou náročné na čištění a údržbu. Využití Tiger Dam je mnohostranné: ochrana před povodněmi, při ekologických haváriích a úniku chemických látek, jako zádržný systém pro zavlažování, zásobárna pitné vody, uchovávání a likvidace kontaminované zeminy nebo požární vody, ochrana studen. Při naplnění betonem vytváří Tyger Dam pevnou protipovodňovou hráz.
Přeprava je snadná, neboť jeden prázdný tubus lze lehce sbalit do balíku o rozměrech 25 x 50 cm.
Ve stěně tubusu jsou instalovány dva plastové otvory - černý ventil pro napouštění a žlutý vypouštěcí a větrací ventil. Ke spojování tubusů slouží 1,8 m dlouhé manžety se stejným průměrem a ze stejného materiálu jako tubusy. Průsakům vody zabraňuje polyetylenová fólie. K zabezpečení hráze slouží 5 cm široké pásy vyrobené z nylonové tkaniny, kterou se tubusy svazují k sobě. Stabilitu hrází v mírně svažitém terénu a při stavbě vícevrstvých hrází zajišťují plastové klíny, speciální závrtné kotvy a ocelová lanka. Dodávka systému zahrnuje také kompletní napouštěcí a vypouštěcí sadu skládající se z benzinového čerpadla, kulového ventilu k hydrantu, napouštěcí a sací hadice, košového síta, redukce a spojky CAMLOCK. Výhodou je nejméně 30krát rychlejší stavba hráze oproti použití pytlů s pískem a není při ní potřebná tak velká pracovní kapacita. Zábrany jsou odolné proti chemikáliím a UV záření a jsou dobře skladovatelné. Nejsou náročné na čištění a údržbu. Využití Tiger Dam je mnohostranné: ochrana před povodněmi, při ekologických haváriích a úniku chemických látek, jako zádržný systém pro zavlažování, zásobárna pitné vody, uchovávání a likvidace kontaminované zeminy nebo požární vody, ochrana studen. Při naplnění betonem vytváří Tyger Dam pevnou protipovodňovou hráz.
Přeprava je snadná, neboť jeden prázdný tubus lze lehce sbalit do balíku o rozměrech 25 x 50 cm.

STAVBA

Prázdné tubusy se nejprve rozloží v potřebném počtu a délce v místě, kde je potřeba postavit hráz. Prázdné tubusy se umístí na upevňovací a spojovací popruhy vzdálené 1,5 m. Tubusy se postupně plní od spodní vrstvy každý zvlášť.
Nejčastější výška hráze je 0,85 m. Při výšce 1,25 m je potřeba v základní vrstvě umístit tři tubusy.
Maximální stabilitu hráze zajišťují speciální klíny, které se vkládají pod upevňovací popruhy. Dalším zajištěním je ukotvení přímo do podloží. Výhradním distributorem pro střední Evropu je JOHNNY SERVIS.

(an)

Zpět