Kompletní protipovodňové zábrany Tiger Dam System.

Mobilní protipovodňové hráze od společnosti JOHNNY SERVIS ochrání Roudnici nad Labem

6229-img30-img31-imgRoudnice nad Labem - Společnost JOHNNY SERVIS, která je výhradním distributorem mobilního protipovodňového systému Tiger Dam® pro střední Evropu, se nově podílí na projektu protipovodňové ochrany v Roudnici nad Labem. Koncem loňského roku dodala pro město přes 120 mobilních tubusů, které budou v případě povodní chránit 450 metrů dlouhý úsek na levém břehu Labe. Projektant stavby

zvolil mobilní ochranu právě z důvodu, že s ohledem na procházející komunikaci zde není možné postavit pevné protipovodňové hráze.
„Náš systém je ideálním způsobem ochrany proti velké vodě právě v místech, kde není možné řešit protipovodňová opatření jiným způsobem, ať už z hlediska členitého terénu, obytné zástavby nebo problému s vykupováním pozemkům. Jeho předností je jednoduchá manipulace, nenáročná doprava a skladování a v neposlední řadě i jeho variabilita. V případě potřeby je možné protipovodňové tubusy kombinovat do různé výšky, jak to momentálně situace vyžaduje,“ uvedl generální ředitel společnosti JOHNNY SERVIS Matthew Duras.

Mobilní protipovodňový systém dodala společnost včetně příslušenství ve speciálním kontejneru, v němž budou mobilní tubusy plnitelné vodou i uskladněny. Díky tomu je možné mobilní hráze kdykoli operativně dopravit na místo určení.
“V jarních měsících také uspořádáme V Roudnici nad Labem instruktážní školení, při němž se místní dobrovolní hasiči naučí mobilní protipovodňový systém Tiger Dam® ovládat, aby byli na případné nasazení připraveni,” dodal Matthew Duras.

Projekt Protipovodňová ochrana Roudnice nad Labem, jejímž generálním dodavatelem je společnost Zakládání staveb, a.s., je součástí rozsáhlých protipovodňových opatření na dolním toku Labe. Investorem je státní podnik Povodí Labe, který financuje stavby z dotací od ministerstva zemědělství a z evropských fondů. Celkově bude stát ochrana měst a obcí na dolním toku Labe 2,2 miliardy korun.

 

Zpět