Kompletní protipovodňové zábrany Tiger Dam System.

Tiger Dam míří na Slovensko a do Maďarska

61Tetín - Zisk ceny PRIX na bratislavském veletrhu INCHEBA 2011 za inovativní přístup k řešení protipovodňovém problematiky otevřel společnosti JOHNNY SERVIS cestu také ke slovenským uživatelům. Zájem o unikátní systém mobilních protipovodňových zábran Tiger Dam projevilo několik slovenských měst a obcí, ale také soukromých subjektů, hasiči a instituce státní

samosprávy. Také Slovensko má velmi nepříjemné zkušenosti s rozsáhlými povodněmi v roce 2011 a proto vzniklo několik dotačních titulů využívajících fondů Evropské unie, které mají pomoci s financováním nákupu mobilní protipovodňové ochrany.

  • Proběhlo již několik prezentačních akcí pro slovenské potenciální zájemce, při nichž bylo možné v praxi ukázat, jak účinným pomocníkem mohou mobilní protipovodňové hráze být.
     
  • "Investice do preveventivního nákupu Tiger Dam, které je možné velmi jednoduše skladovat a opakovaně použít při hrozícím nebezpečí, se ukazuje být daleko účelnější než vynakládat nemalé prostředky na likvidaci povodňových škod. Naší výhodou je, že dokážeme zákazníkům nabídnout celý balíček služeb od mobilních hrází přes sanitární techniku až po mobilní kanceláře a mobilní oplocení," zdůvodnil velký zájem o tento produkt generální ředitel společnosti JOHNNY SERVIS Matthew Duras.
     
  • O systém Tiger Dam se aktuálně zajímá i maďarská strana, pro niž společnost JOHNNY SERVIS připravuje konkrétní nabídku na řešení odklonu vody při rozvodnění lokálních vodních toků.
Zpět