Kompletní protipovodňové zábrany Tiger Dam System.

JOHNNY SERVIS nabízí unikátní balíček služeb pro případ povodní

57Tetín - Velmi významným krokem v rozvoji společnosti JOHNNY SERVIS je rozšíření nabídky služeb o protipovodňové mobilní hráze Tiger Dam. „Povodně jsou velmi závažným celospolečenským tématem a nová skladba poskytovaných služeb může v krizových situacích významně pomoci snižovat dopady povodňových škod.

Již předtím jsme

byli schopni nabídnout postiženým obcím, městům a krajům balíček služeb od zajištění mobilních toalet, kanceláří a mobilních ubytoven, elektrocentrál až přes mobilní ploty, cisterny a desinfekční stojany. Mobilní hráze Tiger Dam naši skladbu služeb vhodně doplnily,“ říká Matthew Duras, generální ředitel společnosti JOHNNY SERVIS, která od ledna 2011 dodává mobilní hráze na český trh. Podobný balíček služeb je v České a Slovenské republice zcela unikátní a žádná jiná společnost ho v takovém složení zatím nenabízí.
 

  • JOHNNY SERVIS vytvořil také systém pronájmu pro komerční subjekty, města a hasičské sbory. Mobilní hráze si například pronajala developerská společnost pro ochranu stavby moderního víceúčelového komplexu MAIN POINT v Praze Karlíně na břehu řeky Vltavy.
     
  • Ne náhodou získal tento výrobek na mezinárodní výstavě E+R+P v Bratislavě v květnu 2011 cenu PRIX za inovativní řešení v kategorii Krizový management a ochrana proti povodním.
     
  • „Na základě naší spolupráce s Českou protipovodňovou asociací a dobrovolnými hasiči jsme již v roce 2011 začali s ukázkami stavby hrází pro obce, města a širokou veřejnost a významně tak pomohli i při povodních na severu Čech, kde jsme v součinnosti s ČPPA vytvořili v nejohroženějších oblastech pohotovostní sklady s protipovodňovými tubusy a dali je k dispozici dobrovolným hasičům. V několika případech se podařilo použitím Tiger Dam odklonit rozbouřené vodní toky a zabránit vzniku škod a ztrátě na lidských životech,“ podotýká Matthew Duras.
     
  • Tento společný postup rozvinul diskusi na úrovni ministerstev o vytvoření vhodných dotačních schémat na pronájem či prodej mobilních protipovodňových tubusů.pro obce a města, která leží v bezprostřední blízkosti vodních toků.
Zpět