Kompletní protipovodňové zábrany Tiger Dam System.

Starosta Nové Vsi doporučuje mobilní protipovodňové hráze Tiger Dam

59DOPORUČUJÍCÍ REFERENCE:

Obec Nová Ves byla společně s Hrádkem nad Nisou, Chrastavou a Višňovou jednou z nejpostiženějších obcí při záplavách na Liberecku v srpnu 2010. Voda tehdy na severu Čech napáchala škodyza více než 8 miliard korun. Obce neměly k dispozici žádné mobilní protipovodňové prostředky, aby dokázaly řádění vodního

živlu alespoň zčásti zabránit. Obec Nová Ves poté nechala zpracovat povodňový plán a 18. 6. proběhlocvičení Povodňové komise obce Nová Ves zaměřené na prověření nového povodňového plánu obce a protipovodňových varovných a ochranných systémů.

  • Díky spolupráci s dobrovolnými hasiči a Českou protipovodňovou asociací, jejímiž členy jsou i dodavatelé mobilních protipovodňových hrází, bylo v praxi vyzkoušeno hrazení od společnosti JOHNY SERVIS (mobilní protipovodňové vaky plnitelné vodou Tiger Dam), od firmy VOP Dolní Bousov a od firmy Rubena. 
  • Na rozdíl od pytlů s pískem se práce s těmito mobilními protipovodňovými prostředky ukázala být mnohonásobně účinnější, rychlejší, bezpečnější a potvrdila se i skutečnost, že k manipulaci není zapotřebí velkého počtu dobrovolníků jako v případě použití pytlů s pískem. Mobilní protipovodňové hráze jsou pro svou rychlost stavby vhodné jak k ochraně nemovitostí, tak k případnému navýšení břehů, či odklonění proudu vody mimo obytnou zástavbu. Všechny předvedené protipovodňové zábrany vidíme jako přínosné v případě ohrožení povodní hlavně z důvodu časové úspory.

Závěr:

  • Předváděné ochranné systémy plně vyhověly místním podmínkám a v případě ohrožení povodní by byly přínosem pro naši obec. Protipovodňové hráze Tiger Dam od společnosti JOHNNY SERVIS jsme již také vyzkoušeli při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity v létě 2011 k ochraně soukromých objektů a ukázalo se, že pokud by obec disponovala podobnými prostředky protipovodňové ochrany při ničivých povodních v létě 2010, je vysoce pravděpodobné, že by se škody na obecním i soukromém majetku podařilo výrazně eliminovat.
  • Jaroslav Müller, starosta obce

 

reference Nová Ves

  • Foto: Starosta Nové Vsi Jaroslav Müller osobně dohlížel na nácvik stavby protipovodňových mobilních hrází Tiger Dam.
Zpět