Kompletní protipovodňové zábrany Tiger Dam System.

Protipovodňový balíček zaujal na Stavebním veletrhu poslance kanadského parlamentu

58Brno - V rámci prezentace společnosti JOHNNY SERVIS na Stavebním veletrhu v Brně zaujal návštěvníky unikátní balíček protipovodňových služeb. Firma v něm nabízí nejen mobilní protipovodňové hráze, ale také mobilní toalety, mobilní oplocení a mobilní kanceláře, cisterny s pitnou vodou i desinfekční stojany, vše ideálně zkombinované pro praktické

využití v případě povodní. S tímto balíčkem se při návštěvě expozice Ochrana před povodněmi na brněnském výstavišti seznámili i poslanci kanadského parlamentu a ocenili jeho komplexnost a mimořádnou praktičnost.

Návštěvníci nedávno skončeného veletrhu se navíc mohli zúčastnit ve vodním polygonu před pavilonem Z praktických ukázek s mobilními prvky protipovodňové ochrany. Mimo jiné viděli v „akci“ systém mobilních hrází plnitelných vodou Tiger Dam dodávaný na český trh právě společností JOHNNY SERVIS. Ukázky protipovodňových prvků na vodním polygonu názorně demonstrují způsoby ochrany celých urbanistických celků, jednotlivých nemovitostí, oken, dveří, kanalizace či inženýrských sítí a jsou zdarma přístupné odborné i široké veřejnosti.

Zpět