Kompletní protipovodňové zábrany Tiger Dam System.

Na brněnském výstavišti proběhne cvičení s mobilními protipovodňovými hrázemi

56BRNO - Ve vodním polygonu na brněnském výstavišti si v úterý a ve středu 22. a 23. listopadu vyzkouší členové hasičských záchranných sborů ze Šumperka a z Hlučína stavbu nejrůznějších typů mobilní protipovodňové ochrany Tiger Dam nevyjímaje. Akce se zúčastní i další partneři z katedry ženijních technologií Univerzity obrany, z Lázní

Bohdaneč - zkušebního ústavu HZS, z Výzkumného ústavu vodohospodářského, ČVUT a Krizového řízení ČR. Jak uvedl prezident České protipovodňové asociace Jan Papež, cílem je na základě dlouhodobějších výcviků ve vodním polygonu vytvořit normu pro mobilní protipovodňovou ochranu a stanovit nejvhodnější způsoby ochrany před velkou vodou pro nejrůznější terény, klimatické podmínky i možné průběhy povodní s ohledem na časové možnosti. V programu cvičení je zahrnuta i zkušební stavba mobilní hráze z protipovodňových tubusů Tiger Dam do ochranné výšky 2 metry.

Zpět